Portal de
Memòria
Democràtica
de Gandia

Expedients de responsabilitats polítiques dipositats a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Gandia (1939-1954)

ARXIU JUDICIAL DE GANDIA

Inici

Expedients

Refugis

Espais

Presos

Contacte

Portal de
Memòria
Democràtica
de Gandia

ARXIU JUDICIAL DE GANDIA

Expedients de responsabilitats polítiques dipositats a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Gandia (1939-1954)

Inici

Expedients

Refugis

Espais

Presos

Contacte

Presos

La població carcerària durant el franquisme va assolir unes dimensions extraordinàries, sobretot a la immediata postguerra. Més encara a les ciutats portuàries, on els últims dies del conflicte armat s’hi va concentrar una ingent massa humana que, sense èxit, intentava escapar per via marítima de la repressió segura dels vencedors.

El padró d’habitants de 1940 ens aporta una foto fixa de les persones empresonades a Gandia a 31 de desembre de 1940, més d’un any i mig després d’acabada la guerra. En total hi ha 881 reclusos, no solament de la Safor sinó de procedències molts diverses arreu del País Valencià o fins i tot de ciutats com Madrid, Granada, Santander o Zamora. Es tractava de població flotant en situació de presó provisional.

Botó Presos
error: ¡Contingut protegit!